Omedjavanje-obnova granice parcele

Naš stručni savet kada je u pitanje uređenje međe možete pročitati u DaiBau Magazinu: https://www.daibau.rs/clanak/422/poravnanje_medze